Majssåning 

Majssåning er en vigtig del af mange landbrugs årlige såning, som er særdeles brugbart i løbet af året. Står du overfor en majssåning, kan du med ro i maven få en hjælpende hånd fra os, hvor vi tilbyder både maskinudlejning og mandskab, der kan varetage opgaven for dig. Vi arbejder med en fast timepris og giver dig på den måde noget, du nemt kan forholde dig til. 

Vi kan tilbyde majssåning med 8 rækker maskine, med geokontrol = autoluk af rækker så overlap i kiler undgås.

Såning af majs

En majssåning er betinget af en omhyggelig pløjning før såning, og her anbefales en forårspløjning, hvis dette er muligt. På områder med en efterårspløjning kan du hæve jordtemperaturen ved at harve ned til 15 cm ad flere omgange. Fremgangen for selve majssåningen afhænger af den jordtype, som der arbejdes med.

Det er også muligt at foretage en majssåning på en mark, der endnu ikke er blevet pløjet. Dette kan gøres i langt de fleste jordtyper, og her bør der foretages en nedvisning, hvis der forekommer ukrudt. 

Selve såningen  sker med 75  rækkeafstand. Antallet af majsplanter afhænger af den respektive sorts tidlighed og diverse forhold for majsdyrkning på din mark. 

Hvornår skal såning af majs ske?

Der er særligt én ting, der gør sig gældende, når det kommer til majssåning. Her er jordtemperaturen nemlig afgørende for, hvornår du bør foretage årets majssåning.

Jordens temperatur bør være minimum otte grader, inden du påbegynder såning af dine majs. Samtidig er det essentielt med nogle jævne såbede, der sørger for en ensartet jordoverflade, så spirerne kan vokse op på samme tid. 

Såning af majs skal ske, når jordtemperaturen tilbyder det. Her kan din geografiske placering afgøre, hvornår det er muligt at foretage årets majssåning. Er der udsigt til en stabil vejrudvikling, vil det sikre dig en god majssåning, der holder jorden varm.

Det gælder samtidig om at undgå sen nattefrost, og derfor bør såningen udsættes til slutningen af april, hvis dette er tilfældet. Majs bør dog altid være sået inden udgangen af april måned.